Otse põhisisu juurde

Aruvalla-Kose | Teised episoodid

Kes kartsid või lootsid, et ma tõepoolest kogu Aruvalla-Kose teelõigu eelprojektile liiklusohutuse auditi teen, peavad pettuma. Lihtsalt ei jõua kogu maailma ära parandada. Tänaseks on selge, et suuremalt jaolt ehitatakse ohtliku projekti järgi ning muudatusi õnnestub teha vaid pisinüanssides. Muidugi on sellest väga kahju, aga formaalset progressi ei saa ju takistada. Tee tuleb valmis ehitada, linti tuleb lõigata. Liikleja on ise loll, kui ei oska liiklusolusid õigesti hinnata...
Tegelikult ma nii ei mõtle. Ma ei arva, et joonistele vastutusest lahtiütluse kirjutamine tegelikult ka kedagi süümepiinadest võiks vabastada. Juriidiline lahtiütlus ei ole ju mentaalne. Spetsialist ei ole poliitik, kelle puhul kehtib süüdimatuse presumptsioon. Ametnikke on erinevaid..
Kuna detailset analüüsi ei jaksa teha, siis piirdun vaid ohtlike kohtade faktiloeteluga. Et siis teate, kui peaks midagi juhtuma. Sellegipoolest võib ju loota, et midagi ei juhtu..

Episood 2. Kogujateede ristmike ning kergliiklusteede nähtavus Saula silla piirkonnas. Kergliiklustee on kavandatud selliselt, et kogujatee silla piirded varjavad nähtavuse, ülekäigukohale lähenevat jalakäijat ei ole võimalik õigeaegselt märgata.

Episood 3. Saula mahasõiduramp Tartu suunalt. Normi nõuetele mittevastavate parameetritega ramp ristub kogujateega väga ohtlikult.

Episood 4. Kolu sõlmes mahasõiduramp Tallinna suunalt ristub kohaliku teega. Ramp on lühike, ristmikule väljasõit toimub suurel kiirusel. Kohalikul teel liikujal ei ole võimalik veenduda manöövri ohutuses.

Episood 5. Kolu sõlmes mahaõiduramp Tartu suunalt jätkub kohaliku kahesuunalise teena. Ramp väga lühike, konflikt kohalikul teel liiklejatega ootamatu.
NB! Antud episoodis on praeguseks kokkulepitud leevendusmeede: rampi saab pikendada ja ristumine kogujateega lahendatakse ringristmikuga. Tervikuna jääb Kolu sõlm ohtlikuks ja segaseks.

Episood 6. Tade külas puudub jalakäijate ülepääs. Kogujateede ääres on bussipeatused, kuid üle maantee ei ole võimalik saada. Lähimad ületuskohad on Kurena riste (ring 2km) ja Kolu sõlm (ring 4km).

Episood 7. Kuivajõe sõlmes mahasõiduramp analoogselt Saula ja Kolu rampidega lahendatud ohtlikult.

Episood 8. Jalakäijate sild ja liikumisteed Kuivajõe sõlmes on ebaloogilised, ega arvesta tegelike liikumissuundadega. Jalakäijad hakkavad teepikkuse vähendamise eesmärgil suure tõenäosusega kasutama kohalike maanteede servi, kus puudub jalakäijate liikumisruum.


Lisaks eelnevatele on projektis mitmeid väiksemaid ohtusid, nagu jalakäijate/bussikasutajate vajadusi mittearvestavad bussipeatuste paigutused, liiklussõlmede ebastandardsest kujust tulenevad viitade paigutuse ja loetavuse probleemid, jne.

Käesolevaga lõpetan selle projekti teemakäsitluse siin ajaveebis. Ohutut liiklemist!

Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

Under Al Maryah bridges

Did you see the Abu Dhabi Tour on TV? I did. Great views of Abu Dhabi Corniche, Louvre under construction, Saadiyat bridge, Khalifa highway, Ferrari World, Yas Circuit, Sheikh Zayed Grand Mosque and more. Definitely a magnetic effect to attract more tourists to the city that didn't exist 40 years ago.
From the birds eye view it all looks so stunning wow-I-want-to-go-there. Having lived here for some time I can tell that it may not be as compelling on the street level and you'd better watch your step. But there are some high quality developments like Al Maryah Island for example that already has the hotel, the hospital and the mall open with extremely well detailed seaside promenade and downtown silhouette view. Here is one picture expressing the vision of Maryah Island.

Currently the city is building two new bridges to connect Maryah Island with the city centre also known as the Tourist Area on Abu Dhabi island and two other bridges to connect with Reem island.
We went for the…

Turboringristmik ei ole ringlemisristmik

"Suvetuuri" tagantjäreletargutuse esimene episood tuleb Tartust, turbo-ringristmike pealinnast. Eesti esimene turboringi tunnustega ring on Anne ristmik Sõpruse viadukti otsas. Suhteliselt viimasel minutil enne ehitushanget tõmmati foorristmiku plaanile pidurit ja hästi tehti. Tänaseks teame, et ristmik toimib suuremate probleemideta. Ehk on see andnud julgust kavandada ikka rohkem turbo ja muidu ringe!? Üheks põhjuseks on kindlasti ka projekteerijate ja tellijate koolitamine ning vähemalt inseneride parem arusaamine turboringi eelistest (vähem konflikte, suurem ohutus ja läbilaskvus).
Tartu on kuulus ka selle poolest, et pulmarongid tavatsevad tiirutada nn Lõunakeskuse ehk Riia ringristmikul ja sellega teisi liiklejaid pealtvaatajaks sundida. Traditsioonilise ringristmiku eripära ongi see, et võib jäädagi ringlema, kui aja ja bensiiniga midagi paremat teha ei ole. Kuigi see ei ole eesmärk omaette, on turboringristmik ringlemisvaba ehk pulmarong peab valima õige raja ringile…

Laiad, kõrged ja eriti kitsad erikergliiklejad

Jätkame kergliiklejate lainel, sedakorda teemaks gabariidid. Hiljutise uuringu järgi on meil probleem laste ülekaalulisusega, kuid kliimasoojenemine ning nutiseadmete liigtarvitamine võib kaasa tuua ka järgnevate põlvede geenimutatsioone, mis lisaks laiusele ka pikkust mõjutavad. Sillad ja tunnelid ehitatakse vähemalt sajaks aastaks! Ettenägelikud onud ja tädid, kes kergliiklusteid kavandavad ja ehitavad, on hakanud selliste riskidega arvestama. Näiteks Juulikul on Tallinna ringtee läbikäigu silla gabariidi värav tehtud ka kergliiklustee kohale, kergliiklejate kõrgusgabariit on piiratud 3.8 meetriga.


Ei teagi, kuidas on jõutud numbrini 3,8m, ehk on kasutatud juhuslike numbrite genereerijat vahemikus 0 kuni 5? Meie normid ja standardid näevad ette 5m kõrgusgabariiti sildade all sõidukitele. Kergliiklejate (jalakäijad ja ratturid) minimaalne gabariit on 2.5m. Muidugi võib teha kõrgemat, ülemist piiri ei ole peetud vajalikuks normeerida.

Kuna legaalne ja normaalne veoauto kõrgus on 4.0 m…