Otse põhisisu juurde

Ohutu tee projekt

Ohutu tee projekt, ehk Safe Road Design on Hollandi ametkondade ja spetsialistide initsiatiiv, mille eesmärgiks on propageerida ohutu liikluskeskkonna kujundamise võtteid. Kuigi valdav liiklusõnnetuste põhjus paikneb liiklejate kõrvade vahel, on liikluskeskkonnal oma roll õnnetuste tekkes. Sõltuvalt erinevate maade praktikast võib liikluskeskkonna osatähtsus õnnetuste põhjuste hulgas olla vägagi erinev. Arenenud riikides, kus on pikka aega tehtud tõsiseid investeeringuid infrastruktuuri ning samal ajal on ka mõeldud erineva liikumisviisiga liiklejate ohutusele, on liikluskeskkonna osakaal väiksem, reeglina vahemikus 9..30%. Nagu statistika näitab, on liiklusõnnetuste arv ja nende tagajärjed raskemad arengumaades ning post-sovjeti maades, sealhulgas Eestis. Kuigi meil räägitakse liikluskultuurist ühe peamise põhjusena, on tegelikkuses paljudel juhtudel põhjust rääkida ohtlikust liikluskeskkonnast.

Hollandi spetsialistide töö tulemuseks on Maailmapanga finantseerimisel valminud "Jätkusuutliku ohutu tee projekteerimise praktiline käsiraamat" (Sustainable Safe Road Design - A practical manual), mille leiab Maailmapanga kodulehelt, aga mugavas vormis ka meie Maanteeameti kodulehelt. Sissejuhatusest võib lugeda, et aastas hukkub maailmas üks miljon inimest liiklusõnnetustes ning 70% neist arengumaades ja 30% hukkunutest on lapsed.
See käsiraamat on kohustuslik lugemisvara kõigile, kes vähegi on seotud infrastruktuuri planeerimise ja kavandamisega, olgu nad siis riigi või kohaliku omavalitsuse ametnikud või erakonsultantid. See on eluliselt vajalik kõigile arhitektidele-planeerijatele, et nad suudaksid mõista oma tegude tagajärgi ja neid ennetada.

Siinkohal tooksin välja selle raamatu ehk kõige olulisemad tõed, mis on kõige järgneva aluseks.
Kuigi käsiraamatu pealkiri viitab tee projekteerimisele, on siiski välja toodud, et liiklusohutuse tagamine vajab kompleksset tegutsemist ja liikluskeskkond on vaid osa kogu vajalikust tööst. Äärmiselt oluline on liiklusohutuse alane poliitika, eesmärkide seadmine, asjakohase seadusandluse loomine ning liiklejate koolitamine alates lasteaiast kuni täiskasvanutele suunatud kampaaniateni. Mis puutub poliitikasse, siis Eestis näitab poliitikute suhtumist liiklusohutusse fakt, et lolli järjekindlusega hoidub riigikogu menetlusse võtmast veapunktisüsteemiga liiklusseaduse eelnõu, mis annaks võimaluse proaktiivseks ennetavaks liiklejate korralekutsumiseks.
Tavapärane praktika on see, et liikluskeskkonna lahendamisel lähtutakse liikluskorralduslikust vaatevinklist, mitte liiklusohutuse seisukohalt. Selle koha pealt võib tuua näiteks kasvõi selle sama Pärnu maantee-Kadaka pst ristmiku, mille auditi ma just tegin. Ristmik ehitati küll ümber, aga kas probleem ka lahendati? Milles üldse oli probleem, kui asuti ristmikku ümber ehitama?
Selleks, et kavandatavad tegevused annaks ootuspäraseid tulemusi, on käsiraamatus esmalt pakutud välja probleemide lahendamise süstemaatiline metoodika - POGSE (Problem, Origin, Goal, Solution, Evaluation).
Meil on tavapärane, et lahendustega kiputakse probleemi ja selle põhjuste analüüsist ette. See on umbes sama, kui hakata ravima enne diagnoosi. Peaasi on ravida, ei ole oluline, mida ravida.
Seega, tark ei torma, vaid teeb esmalt selgeks, mis on probleem. Seejärel tuleb selgeks teha, mis on probleemi põhjused. Ka siin on komistuskivid, sest kõik ei suuda vahet teha probleemil ja selle põhjusel; sageli peetakse põhjust ennast probleemiks. Seega on vaja esmalt leida konsensus probleemi osas, seejärel vaagida selgeks põhjused.
Alles peale esimese kahe etapi edukat läbimist on võimalik sõnastada eesmärgid, mida tahetakse saavutada ning alustada lahenduste väljatöötamist.
Lahenduste väljatöötamisel tuleb arvestada ka majandusliku tasuvusega. Ühte eesmärki võib sageli saavutada erinevate lahendustega, millel on erinevad maksumused, aga ka erinev tulem. Lahendused kipuvad minema luksuslikuks, kui neid kavandatakse kellegi teise rahakotist. On ju meil selleks erinevad võimalused; kohalik omavalitsus näeb sageli lahendust riigiameti eelarves, riigi jaoks on lahendus Euroopa Liidu abis, jne.

Kui oleme jõudnud praktiliste lahenduste väljatöötamiseni, siis on oluline teada ja mõista liiklusohutuse teoreetilist poolt.

Liiklusohutuse kontseptsioon
Ohutu liiklussüsteem lähtub inimesest (inimfaktor on alati olemas) ja sisaldab:
  • infrastruktuuri, mis vastab inimvõimetele, läbi asjakohase projekteerimise;
  • liiklusvahendeid, mis lihtsustavad juhtimist ning kaitsevad inimest võimalikult efektiivselt;
  • liiklejat, kes on adekvaatselt koolitatud, informeeritud, ja kus vajalik, ka kontrollitud.
Selline liiklussüsteem saavutatakse lähtudes liiklusohutuse printsiipidest:
  • Inimene oma puudustega on lähtekoht integreeritud visioonile: inimene, sõiduk, infrastruktuur. Jätkusuutlik liiklussüsteem on projekteeritud arvestades inimese võimeid.
  • Eesmärk on õnnetuste ärahoidmine ning õnnetuste tagajärgede minimeerimine.
  • Infrastruktuur peab välistama kokkupõrked liikuvate objektide vahel, millel on (suur) erinevus suunas, kiiruses, massis, ning peab informeerima liiklejat, millist käitumist temalt oodatakse.
Niisiis, tööpõld on meil lai.

Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

Kurgihooaja kogutud mõtted Reidi tee-maal

Inimestel ei ole muud teha, kui teed projekteerida. Teevad käest kinni Balti ketti ümber laevahuku monumendi. Kirjutavad artikleid ja nõuavad linnaruumi. Kuidas ikkagi on nii, et üks firma teeb 25% Tallinna detailplaneeringutest ja no teedeprojektidest vist 175%? Arutelule aetakse hoogu sisse sotsiaalrahastusega ja mina ka kade ei ole.
Kõik nagu oleks juba sõna võtnud, ainult siin toanurgas on piinlik vaikus. Paar mõtet ma siiski leidsin, olgu need korrastatud ja monoloogi korras arhiveeritud, sest lahkarvamusfestival ja mokalaat jäävad minust kaugele.
Monument võsas Üks põhilisi aruteluteemasid Reidi tänava (mitte enam tee!) puhul on olnud jalakäijate juurdepääs Russalkale Kadrioru pargi suunalt. Need 13 rada on tõesti küsitava väärtusega, nagu kogu muudki projekti nüansid. Selle monumendiga on hoopis teine mure, ta on võssa kasvanud. Ajapaiga vanadelt piltidelt paistab monumendi ümbrus lagedam, kui praegu. Õigupoolest ei olegi monument autos istuvate viimsilaste jaoks eriti nähtav,…

Puhkuse pildid 2015

Sai pisut klõpsutatud, nüüd on sillapildid sõkaldest eraldatud.
Esimesena jäi pildile Mustvee sild, mida ehitajad parasjagu viimistlesid.

 Tegemist on täiesti uue integraalse sillaga. Konsoolsed kaldaavad mahutavad kallasrada.

Silla tekiplaat on õnnestunud kuju ja mõõtmetega. Sambad on ebaproportsionaalselt jämedad ja jäigad. Kaks posti on ka üleliigsed.Järgmine "veretu jahi" saak Alatskivilt. Kuniks Maanteeamet vaidleb asjaosalistega, peavad inimesed liikuma maantee servas. Vaielda võite ka kümme aastat, ühe kuuga oleks kasvõi truubi toru võinud siia panna. Keevitage kasvõi torupiiretest!Vahelduseks paadisild Annimatsilt. Ajatu.
Tarvastus on rohkem kui üks sild, millel üleliia palju praktilist väärtust ei paista olema. Kuniks püsivad, on ju kena vaadata ja pildistada ka läbivajunud silda.Viljandi rippsilda on keeruline kaadrisse püüda, lossimäed on metsa kasvanud.
Raplas on ühed Eesti toekaimad sillad. vana võlvsild sai hiljuti endale raudbetoonist tugevduse, mida silla …

Under Al Reem bridges

Al Reem Island is a new development area east of Abu Dhabi Island where most of the infrastructure and roads are in place since 2012. Many of the buildings are growing here and there already shaping the silhouette of the new highrise city.
Having lived around for more than a year I have many times thought to take a hike under Al Reem bridges. Now there were some compellling reasons to do so including the perfect weather.
The master plan of the northern part of the island (also known as Al Shams) has several channels bridged by the main road network.


There are countless of bridges ready for action. It is still a good chance to meet some desert foxes roaming around during late evenings.
The idea of the master plan is to separate people from cars. Even with the best transit system in place the highrise city will generate a lot of car traffic even more in a place where temperature can reach 50 celsius. So for those who don't like cars there is a good opportunity to walk or cycle alon…