Otse põhisisu juurde

Maa tuleb täita jalgtee tunnelitega!

Nii oli ükskord öelnud üks kõrge riigiametnik ja õigus tal oli. Vaevalt et tunnelid kuidagi positiivselt iibele mõjuvad, aga elusid säästavad nad küll välistades ebavõrdse konflikti. Nii ei saa jalgtee tunneleid ka kunagi liiga palju olla. Õieti on meil neid naabritega võrreldes väga vähe. Nagu ka jalgteesildu. Selles valguses on Vaida silla mädanemine eriti kahetsusväärne, sest edaspidi ei taha ametnikud jalgteesildadest, saati siis veel puidust, midagi kuulda. Nii nad tapsid meie Ferdinandi.

Puhkuse ajal ei saanud külastamata jätta mõningasi objekte, kus enda küüneviha mängus olnud. Üks selline on Tartu Idaringtee, mille II ehitusala on praegu töös ja hiljuti valati viimane jupp Emajõge ületavast Ihaste sillast. Ihaste sillast ei tahtnud seekord kirjutada, vaid jalgteedest ja nende ristumistest autoteedega.
Idaringteele sai koostatud tulevikku vaatav eelprojekt, millele ministeeriumi kärpekirves on teinud mitmeid korrektuure ja hilisemad tööprojektid on kohati üsna oluliselt erinevad eelprojektist, eriti suured erinevused on I ehitusalal.
Lammi tee juures on valminud jalgtee tunnel või õigemini läbikäigusild, mis on igati eeskujulik ja seda läbiv rattatee on nii plaanilt kui profiililt väga mugav. Just nii nagu eelprojekt ette nägi: puuduvad järsud pöörded ja tõusud, nähtavus on hea.
Sujuv ja ettearvatav tee geomeetria
Tunneli lähedale jääb Lammi tee turbo-ringristmik, mis paistab olema ka enam-vähem õnnestunud. Lähiajal Tartu Idaringtee ehitus siia seisma jääbki. Õnneks on vähemalt Lammi tee ristmikul arvestatud eelprojekti eritasandilise sõlme maa-alaga. Kui kunagi peaks olema vajadust ja jõukust, siis saab plaani realiseerida, kui ei ole, siis ei ole ka midagi katki. Autod võivad ummikus seista, jalakäijad ja jalgratturid saavad tunneli kaudu vabalt liigelda.
Avar läbipääs on turvalisem, kui tavapärane pikkade seintega tunnel
Iga järgmine turbo-ringristmik tundub olevat sammuke arengus edasi. Siin lõpeb Idaringtee, sõit jätkub Annelinna tänavatel.
Ihaste riste sild on alles ehitamisel. Ka siin saab olema eraldi avas jalgrattatee
Tartu vangla kõrvalt avanev vaade rekonstrueeritud Ringtee tänava lõigule. Kahjuks kärpekirves välistas jalakäijate ja ratturite eritasandilised teeületused, selle asemel on pikad ülekäigurajad fooridega.
Väike kõrvalekalle teemast. Ihaste silla  pealesõitudele paigaldatakse betoonist barjäärid. Mitte sellepärast, et Ihaste silla ületamine kuidagi eriliselt ohtlik oleks. Selline lahendus sai välja pakutud kombineeritud teepiirde- ja müratõkkena. Tavaliselt ehitatakse müratõkked eraldi ja teest eemale. Sellisel juhul on tulemuseks kõrged seinad, mis piiravad vaateid. Betoonbarjäärid, mis paigaldatakse vahetult tee serva, on just nii kõrged, et sportauto aknast ilmselt Emajõe luhta ei näe..
Ei ole head halvata. Selline pidev barjäär esitab väljakutse teehoolde tegijatele. Kõveratel vähendavad barjäärid ka pikinähtavust, kuid sellel on ka positiivne efekt - kitsam tee sunnib juhte kiirust vähendama.
Tartu-Rõhu teelõigu eelprojektist on realiseeritud teine pool, ehk Haage vaheline osa. See on viimaseid projekte, mida Eestis õnnestus teha ja sai seda tehtud hea innuga. Kõige rohkem tuligi vaeva näha Haage vahelise elukorralduse "pea peale pööramisega".

Haage keskusesse pääseb nüüd ühe ristmiku kaudu. Suunaviit oleks paremini märgatav paremal pool teed. Viljandi poolt tulles ei ole viit üldse näha! Paremal pool olev jalgtee pöörab kohe peale ristmikku Haage kortermajade poole.
Oluline erinevus võrreldes eelprojektiga on ohutussaare kuju.Haage vahelisele piiratud nähtavusega lõigule projekteeritud ohutussaar on asendatud pideva joonega. Keegi arvas, et liiga palju ohutust on kurjast!? 
Läbides "küla keskust" teenindab jalgtee parimal viisil piirkonna inimesi.
Maantee alt läbipääs on jällegi maastikuga sobitatud ning jääb täpselt bussipeatuse ja kortermajade vahelisele "soovijoonele". Müratõke oma puuduliku konstruktsiooni tõttu müra tõkestamisega hakkama ei saa, aga toimib efektiivse jalakäija tõkkena. Maanteel liiklejad ei sõida ka enam visuaalselt Haage inimeste õuel.
Vaade bussipeatuse ja tankla poolelt.
Kui teemaplaneeringu ja eelprojekti koostamise ajal sai kohalikega päris tuliseid külakoosolekuid peetud ja majade taga metsas ka sammudega maad mõõtmas käidud, siis täna ollakse lõpptulemusega kuuldavasti vägagi rahul. Haage inimestel vedas, et kärpekirves jõudis nende õuel vaid koort riivata. Arvatavasti on erinevused eelprojektist pigem projekteerimis-ehitushanke odavuskriteeriumi tagajärg, kui kellegi ettekirjutus.

Tartu-Märja lõik on hetkel läbi tegemas ümberlõikust ja kahjuks on Maanteeamet keeranud eelprojektile selja hoolimata Tähtvere valla eriarvamustest. Praeguste plaanide kohaselt jääb ära ka Tõnissoni ringristmik koos jalakäijate läbikäigusillaga, mis tähendab, et määramata ajaks jäävad Märja inimesed ilma otseühendusest Lõunakeskusega ning peavad jätkuvalt liikuma sinna üle maantee ja põldude.
Raha võib ju vähe olla, oidu võiks siiski niipalju olla, et kärbitud skeem võimaldaks tulevikus ka teemaplaneeringu ellu viia. Kui tervet ei jaksa, siis teeme pool, aga korralikult! Teemaplaneering on kohalike inimestega läbi arutatud ja kokku lepitud, keskkonnamõju on hinnatud ja planeering heaks kiidetud.
Koonerdamine pole kokkuhoid nagunii, miks sealjuures on vaja inimesi petta?

Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

Laiad, kõrged ja eriti kitsad erikergliiklejad

Jätkame kergliiklejate lainel, sedakorda teemaks gabariidid. Hiljutise uuringu järgi on meil probleem laste ülekaalulisusega, kuid kliimasoojenemine ning nutiseadmete liigtarvitamine võib kaasa tuua ka järgnevate põlvede geenimutatsioone, mis lisaks laiusele ka pikkust mõjutavad. Sillad ja tunnelid ehitatakse vähemalt sajaks aastaks! Ettenägelikud onud ja tädid, kes kergliiklusteid kavandavad ja ehitavad, on hakanud selliste riskidega arvestama. Näiteks Juulikul on Tallinna ringtee läbikäigu silla gabariidi värav tehtud ka kergliiklustee kohale, kergliiklejate kõrgusgabariit on piiratud 3.8 meetriga.


Ei teagi, kuidas on jõutud numbrini 3,8m, ehk on kasutatud juhuslike numbrite genereerijat vahemikus 0 kuni 5? Meie normid ja standardid näevad ette 5m kõrgusgabariiti sildade all sõidukitele. Kergliiklejate (jalakäijad ja ratturid) minimaalne gabariit on 2.5m. Muidugi võib teha kõrgemat, ülemist piiri ei ole peetud vajalikuks normeerida.

Kuna legaalne ja normaalne veoauto kõrgus on 4.0 m…

Turboringristmik ei ole ringlemisristmik

"Suvetuuri" tagantjäreletargutuse esimene episood tuleb Tartust, turbo-ringristmike pealinnast. Eesti esimene turboringi tunnustega ring on Anne ristmik Sõpruse viadukti otsas. Suhteliselt viimasel minutil enne ehitushanget tõmmati foorristmiku plaanile pidurit ja hästi tehti. Tänaseks teame, et ristmik toimib suuremate probleemideta. Ehk on see andnud julgust kavandada ikka rohkem turbo ja muidu ringe!? Üheks põhjuseks on kindlasti ka projekteerijate ja tellijate koolitamine ning vähemalt inseneride parem arusaamine turboringi eelistest (vähem konflikte, suurem ohutus ja läbilaskvus).
Tartu on kuulus ka selle poolest, et pulmarongid tavatsevad tiirutada nn Lõunakeskuse ehk Riia ringristmikul ja sellega teisi liiklejaid pealtvaatajaks sundida. Traditsioonilise ringristmiku eripära ongi see, et võib jäädagi ringlema, kui aja ja bensiiniga midagi paremat teha ei ole. Kuigi see ei ole eesmärk omaette, on turboringristmik ringlemisvaba ehk pulmarong peab valima õige raja ringile…

Kose-Võõbu | Autorijärelevalve

Tallinn-Tartu maante Kose-Võõbu ja Võõbu-Mäo lõikude eelprojekti koostamine toimus ajavahemikul september 2007 kuni detsember 2009. Esialgne projekti valmimise aeg pidi olema 2008 aasta lõpp, kuid seoses Silmsi küla vaidlusega trassi paiknemise osas tuli teha täiendav alternatiiv ning analüüs. Selle tulemusena trassivaliku eelistus ei muutunud, pigem saime kinnitust esialgse valiku õigsuses.
10 aastat hiljem on käimas ehitus Kose-Võõbu vahel, see lõik on omakorda jagatud kaheks ehitushankeks. Kose-Ardu lõiku ehitab AS TREV2 Grupp, Ardu-Võõbu lõiku AS Grk Infra.
Käisin objektil olukorraga tutvumas. Siin visuaalne ülevaade koos kommentaaridega.
Üldjoontes on eelprojektist lähtutud, kuid tööprojektis on tehtud ka mõningaid muudatusi. Neid konstanteerides püüan mitte anda hinnangut, kuna ma ei tea nende otsuste motivatsiooni, kuigi aiman. Mingil määral on projektide muutused normaalne nähtus, projektid ikka täpsustuvad ja aeg teeb korrektiive. Kusagil on siiski ka mõistlikkuse ja otstarbe…