Otse põhisisu juurde

Lugusid haldusreformist | Intro

Haldusreform (C) Urmas Nemvalts
Haldusreform on teema, mis on vahelduva eduga aktuaalne Eesti riigi taasloomisest saadik. Reforme on ka tehtud, midagi on liidetud ja jälle lahutatud, midagi on erastatud ja tagasi ostetud. Miks, mida ja milleks üldse reformida? Kuidas see tavainimest mõjutab ja miks hoolida?
Järgnevate haldusreformi teemaliste heietuste sissejuhatuseks üks lugu reformimise kaudsetest mõjudest.

Rootsi riik on Skandinaavias teenäitajaks, sest teadagi on Rootsi kuningal olnud pikka aega siinsete maade üle võimu. Rootsi Maanteeametit hakati reformima 1992 aastal ning tollal oli kõigis põhjala riikides teedehoiu süsteem riigi oma. Ka teede hooldus tehti riigi poolt ja ettevõtjate abi kasutati ainult infrastruktuuri loomisel. Siis leiti, et riigipoolne majandamine on ebaefektiivne ja tuleb luua konkurents. Soomlased vaatasid kõrvalt, kuidas endised vasallid tegutsesid ning otsustasid kaheaastase viivitusega minna sama teed. Teehoid lahutati teede haldamisest, algas ulatuslik erastamine, restruktureerimine, jne. Tänaseks on Soome Maanteeametist (Tiehallinto) saanud Rootsi riigi eeskujul Liiklusameti üks osakond.
Mul oli võimalus vahetult enne Soome Maanteeameti reformide algust töötada praktikandina Kesk-Põhjamaal Maanteeameti kohalikus kontoris järelevalve tehnikuna ja projekteerimistehnikuna. Muidugi tekkisid suurepärased sõbrad ja mõttekaaslased, kelledest osadega suhtleme tänaseni. Sealjuures üks nendest sõpradest oli reformide tuline toetaja, tema silmis särasid juba suurlinna tuled ja karjääri võimalus. Teine sõber Heikki läks aga paratamatusega kaasa, mis tal üle jäi.
Reformi tulemusena kadus ära palju kohapealseid kontoreid, kus seni oli tegeldud teehoiu korraldamisega. Kontor jäi tühjaks ka Ylivieskas. Need inimesed, keda süsteem vajas, said võimaluse edasi töötada suuremates keskustes. Minu hea sõber Heikki, kes tegeles teehoiu planeerimisega, sai kuni reformini tööl käia jalgsi või jalgrattaga, sest kontor paiknes kodust vaid kilomeetri kaugusel. Nüüd liikus töökoht 123km kaugusele Oulusse. Oulu on küll kena koht, kus jalgratta kasutus on Soome linnadest suurim, kuid elamine on ka kallim. Mõte kolida kogu perega Oulusse ei olnud ilmselgelt vastuvõetav. Heikki leppis igapäevase edasi-tagasi sõitmisega. Sedasama tegid ka teised kolleegid.
Kuigi rongiühendus oli olemas, kasutasid mehed töölkäimiseks autot, sest see oli kiirem ja paindlikum. Iga minut transpordis veedetud aega oleks ju olnud pere ja vaba-aja arvelt. Kulude jagamiseks lepiti kokku nii, et ühel nädalal sõideti Heikki autoga, teisel nädalal kolleegi autoga. Kuni ühe tuisuse ja karge veebruarikuu hommikuni, mil kollegi juhtimisel ei õnnestunud mõõdasõit eesliikuvast veokist ning kokkupõrkel vastutuleva veokiga hukkusid nii Heikki kui ka tema kolleeg. Kolmas kolleeg kes tagaistmel pikali magas, murdis mõlemad sääred ja reied, kuid pääses ainsana eluga.

Iga kord, kui keegi räägib riigi juhtimise efektiivsuse parandamisest, meenub mul see lugu. On vägagi tõenäoline, et see lugu ei ole ainus omataoline. On vägagi tõenäoline, et selliseid lugusid võib leida ka Eestist. Nii avalikust, kui erasektorist.

Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

Under Al Maryah bridges

Did you see the Abu Dhabi Tour on TV? I did. Great views of Abu Dhabi Corniche, Louvre under construction, Saadiyat bridge, Khalifa highway, Ferrari World, Yas Circuit, Sheikh Zayed Grand Mosque and more. Definitely a magnetic effect to attract more tourists to the city that didn't exist 40 years ago.
From the birds eye view it all looks so stunning wow-I-want-to-go-there. Having lived here for some time I can tell that it may not be as compelling on the street level and you'd better watch your step. But there are some high quality developments like Al Maryah Island for example that already has the hotel, the hospital and the mall open with extremely well detailed seaside promenade and downtown silhouette view. Here is one picture expressing the vision of Maryah Island.

Currently the city is building two new bridges to connect Maryah Island with the city centre also known as the Tourist Area on Abu Dhabi island and two other bridges to connect with Reem island.
We went for the…

Turboringristmik ei ole ringlemisristmik

"Suvetuuri" tagantjäreletargutuse esimene episood tuleb Tartust, turbo-ringristmike pealinnast. Eesti esimene turboringi tunnustega ring on Anne ristmik Sõpruse viadukti otsas. Suhteliselt viimasel minutil enne ehitushanget tõmmati foorristmiku plaanile pidurit ja hästi tehti. Tänaseks teame, et ristmik toimib suuremate probleemideta. Ehk on see andnud julgust kavandada ikka rohkem turbo ja muidu ringe!? Üheks põhjuseks on kindlasti ka projekteerijate ja tellijate koolitamine ning vähemalt inseneride parem arusaamine turboringi eelistest (vähem konflikte, suurem ohutus ja läbilaskvus).
Tartu on kuulus ka selle poolest, et pulmarongid tavatsevad tiirutada nn Lõunakeskuse ehk Riia ringristmikul ja sellega teisi liiklejaid pealtvaatajaks sundida. Traditsioonilise ringristmiku eripära ongi see, et võib jäädagi ringlema, kui aja ja bensiiniga midagi paremat teha ei ole. Kuigi see ei ole eesmärk omaette, on turboringristmik ringlemisvaba ehk pulmarong peab valima õige raja ringile…

Laiad, kõrged ja eriti kitsad erikergliiklejad

Jätkame kergliiklejate lainel, sedakorda teemaks gabariidid. Hiljutise uuringu järgi on meil probleem laste ülekaalulisusega, kuid kliimasoojenemine ning nutiseadmete liigtarvitamine võib kaasa tuua ka järgnevate põlvede geenimutatsioone, mis lisaks laiusele ka pikkust mõjutavad. Sillad ja tunnelid ehitatakse vähemalt sajaks aastaks! Ettenägelikud onud ja tädid, kes kergliiklusteid kavandavad ja ehitavad, on hakanud selliste riskidega arvestama. Näiteks Juulikul on Tallinna ringtee läbikäigu silla gabariidi värav tehtud ka kergliiklustee kohale, kergliiklejate kõrgusgabariit on piiratud 3.8 meetriga.


Ei teagi, kuidas on jõutud numbrini 3,8m, ehk on kasutatud juhuslike numbrite genereerijat vahemikus 0 kuni 5? Meie normid ja standardid näevad ette 5m kõrgusgabariiti sildade all sõidukitele. Kergliiklejate (jalakäijad ja ratturid) minimaalne gabariit on 2.5m. Muidugi võib teha kõrgemat, ülemist piiri ei ole peetud vajalikuks normeerida.

Kuna legaalne ja normaalne veoauto kõrgus on 4.0 m…