Otse põhisisu juurde

Kas liiklusohutus on prioriteet?

Linnavalitsus saatis meie vastuväidetele ja ettepanekutele vastuse, mille sisu väga ei üllata. Eriti lahe on see väide, et detailplaneeringu lahendus on võrreldes olemasoleva olukorraga palju parem! Noh, olemasolev olukord on nii hull, et ühe tankla ehitamine sinna ei suudaks ilmselt olukorda tõesti hullemaks teha. Paremaks tegemise võimalusi on muidugi palju, kuni liikluse sulgemiseni välja. Vastust ennast saate lugeda ka Äripäeva vahendusel.
Vastuse analüüsimisel tõdesin, et Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/96/EÜ rakendamiseks kehtestatud määrustega korraldanud ühe arusaamatuse. Nimelt on teeseaduse §25 lõige 2'3 alusel kehtestatud määrused "Liiklusohutuse auditeerimise tingimused ja nõuded auditi tegemisele" ja "Liiklusohutusele avalduva mõju hindamise tingimused ja nõuded mõju hindamisele". 
Mis on liiklusohutuse auditeerimise ja liiklusohutusele avalduva mõju hindamise erinevus, selgub direktiivist, kus need mõisted on defineeritud. Direktiiv ütleb mõlemal kohta, et need toimingud tuleb teha kõikide infrastruktuuriprojektide korral. Mõju hindamine sealjuures esialgse planeerimise etapis, audit aga kõikides etappides.
Mõju hindamise määruse §1 lg2 on aga millegipärast püütud hindamisele kuuluvate projektide/planeeringute ringi piirata ja seda loogika vastaselt: 
Liiklusohutusele avalduva mõju hindamine on kohustuslik Eestis asuvatel üleeuroopalisse teedevõrku kuuluvatel teedel, kui kavandatakse uue tee ehitamist või olemasoleva teedevõrgu muutmist, millega kaasneb oluline mõju liiklusvoole. Teedevõrgu muutmine ei ole lisaradade juurdeehitamine või ristmike ümberehitamine. Oluliseks mõjuks liiklusvoole on mõju, kui sellega kaasneb tee ühel sõidurajal liiklusvoo kasv tipptunnil üle 30 protsendi.
Üldjuhul võib tõesti väita, et ristmiku ümberehitamine ei ole teedevõrgu muutmine, kuid ristmikule lisaharude ja teiste funtksioonide külgepookimine on käsitletav teedevõrgu muudatusena. On suur vahe, kas tegemist on põhimaanteede ristmikuga või kaupluse juurdepääsuga. See on vägagi strateegiline küsimus. Iseasi, kas seda osatakse liiklusohutuse seisukohalt korrektselt tõlgendada. Direktiiv ei näe ette sellist analüüsitavate juhtumite piiramist.
Kokkuvõtteks jääb selle lühikese määruse mõte üldse arusaamatuks, sest peale selle §1 lg2 ta midagi uut võrreldes teeseaduse ja direktiiviga ei sisalda ning parem, kui seda ka ei oleks pastakast välja imetud. Ka see viimane lause sõiduraja liiklusvoo kasvust on jabur, sest liiklus ei koosne ainult sõidukitest ja ohtude hindamisel tuleb arvestada kõiki liiklejaid (direktiivis on eraldi välja toodud LISA I, 2. d. liiklejad, sealhulgas haavatavamad liiklejad (nt jalakäijad, jalgratturid, mootorratturid);), samuti seda, et ka liiklusvoo vähenemisest võib samuti tekkida uusi ohte. Olgu veel lisatud, et kõigist liiklusõnnetustest vabariigis tervelt 5% leiab aset Tallinna linna 30-l ristmikul ning 50% kõigist õnnetustest Tallinnas!
Uurides määruse seletuskirja lootsin leida mingi põhjenduse, miks on selline säte määrusesse kirja pandud, kuid seda seal ei ole. Sestap saatsin määruse autoritele järelepärimise, millele vastust tuleb oodata.

e-õigusest määruse eelnõud toimikut uurides tegin veel huvitava tähelepaneku. Nimetatud määruste eelnõule ei ole suvatsenud mitte ükski ministeerium oma arvamust esitada, ka Siseministeerium mitte! Püüdke mulle nüüd selgeks teha, et Eesti Vabariigis on liiklusohutus prioriteet!?

Igatahes on linna vastuses viidatud just sellele määruse punktile, mille kohaselt liiklusohutusele avalduva mõju hindamine ei ole nõutud, kuigi direktiivist see ei tulene.
Olgu mõju hindamisega, kuidas on, auditeerimine on kohustuslik, mida vastuses ka kinnitatakse Audit on ka tehtud ning selles on ka viidatud samadele ohtudele ja põhimõttelistele probleemidele. Küll ei ole audiitor asja nö "tõsiseks ajanud". Sellel on omad põhjused, eelkõige see, et auditi on tellinud projekteerija, mitte Maanteeamet.

Küsimus ei ole selles, kas planeeritav lahendus on ohtlik? Küsimus on selles, kui ohtlik see lahendus on ja kas on põhjendatud selliste ohtude planeerimine? Kas liiklusohutus on üldse prioriteet?

Kui juba liiklusohutusele avalduva mõju hindamisest juttu tuli, siis selline hindamine oleks palju olulisem aktiivse maakasutuse planeerimisel, sest enamus probleemidest tekitataksegi olemasoleval teedevõrgul tanklate, kaupluste, koolide, elamute jne planeerimise ja ehitamisega valesse kohta. Ka antud juhul võiks mõelda nii, et kui Väo sõlm oleks olemas ja välja ehitatud sellise skeemi kohaselt, kus tanklat ja sellele mõeldud peale- ja mahasõite ei eksisteeri, siis milline oleks mõju liiklusohutusele, kui sõlme külge pookida üks tankla?
Kui otsida määrusele mingit mõtet, siis võikski kirjutada sinna, et põhimaanteede mõjuvööndis koostatavatele planeeringute puhul tuleb samuti läbi viia liiklusohutusele avalduva mõju hindamine. See oleks tõeliselt radikaalne ja Euroopaski suunda näitav. Keegi ei keela meil teha rohkem, küll on direktiivi mõte see, et vähem ei ole lubatud teha. Liiklusohutus lihtsalt ei ole kompromisside tegemise koht.

Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

Kurgihooaja kogutud mõtted Reidi tee-maal

Inimestel ei ole muud teha, kui teed projekteerida. Teevad käest kinni Balti ketti ümber laevahuku monumendi. Kirjutavad artikleid ja nõuavad linnaruumi. Kuidas ikkagi on nii, et üks firma teeb 25% Tallinna detailplaneeringutest ja no teedeprojektidest vist 175%? Arutelule aetakse hoogu sisse sotsiaalrahastusega ja mina ka kade ei ole.
Kõik nagu oleks juba sõna võtnud, ainult siin toanurgas on piinlik vaikus. Paar mõtet ma siiski leidsin, olgu need korrastatud ja monoloogi korras arhiveeritud, sest lahkarvamusfestival ja mokalaat jäävad minust kaugele.
Monument võsas Üks põhilisi aruteluteemasid Reidi tänava (mitte enam tee!) puhul on olnud jalakäijate juurdepääs Russalkale Kadrioru pargi suunalt. Need 13 rada on tõesti küsitava väärtusega, nagu kogu muudki projekti nüansid. Selle monumendiga on hoopis teine mure, ta on võssa kasvanud. Ajapaiga vanadelt piltidelt paistab monumendi ümbrus lagedam, kui praegu. Õigupoolest ei olegi monument autos istuvate viimsilaste jaoks eriti nähtav,…

Puhkuse pildid 2015

Sai pisut klõpsutatud, nüüd on sillapildid sõkaldest eraldatud.
Esimesena jäi pildile Mustvee sild, mida ehitajad parasjagu viimistlesid.

 Tegemist on täiesti uue integraalse sillaga. Konsoolsed kaldaavad mahutavad kallasrada.

Silla tekiplaat on õnnestunud kuju ja mõõtmetega. Sambad on ebaproportsionaalselt jämedad ja jäigad. Kaks posti on ka üleliigsed.Järgmine "veretu jahi" saak Alatskivilt. Kuniks Maanteeamet vaidleb asjaosalistega, peavad inimesed liikuma maantee servas. Vaielda võite ka kümme aastat, ühe kuuga oleks kasvõi truubi toru võinud siia panna. Keevitage kasvõi torupiiretest!Vahelduseks paadisild Annimatsilt. Ajatu.
Tarvastus on rohkem kui üks sild, millel üleliia palju praktilist väärtust ei paista olema. Kuniks püsivad, on ju kena vaadata ja pildistada ka läbivajunud silda.Viljandi rippsilda on keeruline kaadrisse püüda, lossimäed on metsa kasvanud.
Raplas on ühed Eesti toekaimad sillad. vana võlvsild sai hiljuti endale raudbetoonist tugevduse, mida silla …

Under Al Reem bridges

Al Reem Island is a new development area east of Abu Dhabi Island where most of the infrastructure and roads are in place since 2012. Many of the buildings are growing here and there already shaping the silhouette of the new highrise city.
Having lived around for more than a year I have many times thought to take a hike under Al Reem bridges. Now there were some compellling reasons to do so including the perfect weather.
The master plan of the northern part of the island (also known as Al Shams) has several channels bridged by the main road network.


There are countless of bridges ready for action. It is still a good chance to meet some desert foxes roaming around during late evenings.
The idea of the master plan is to separate people from cars. Even with the best transit system in place the highrise city will generate a lot of car traffic even more in a place where temperature can reach 50 celsius. So for those who don't like cars there is a good opportunity to walk or cycle alon…